Thẻ: Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh