Anime Movie Yuri!!! On ICE sẽ ra mắt vào năm 2019

Anime Movie Yuri!!! On ICE sẽ ra mắt vào năm 2019

Rating
5/5
Anime Movie Yuri!!! On ICE sẽ ra mắt vào năm 2019
  • NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT​
  • Mới đây, một trang web chính thức đã được lập cho Movie Yuri!!! on ICE mới với tiêu đề “Yuri!!! on ICE the movie: ICE ADOLESCENCE”. Cùng với nó, chúng tôi đã có thêm thông tin về bộ phim.
  • Đã được xác nhận rằng MAPPA sẽ sản xuất bộ phim và nó sẽ ra mắt vào năm 2019. Trang web cũng đã xác nhận rằng Sayo Yamamoto sẽ quay trở lại với vai trò đạo diễn trong khi Mitsurou Kubo sẽ phụ trách phần kịch bản. Tadashi Hiramatsu trong vai trò thiết kế nhân vật và Taro Umebayashi và Taku Matsushiba sẽ làm việc về âm nhạc.
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Facebook
Twitter
  • BÌNH LUẬN
Loading...
Bài viết mới nhất