TẠP CHÍ LIGHT NOVEL

Tạp Chí Light Novel (Light Novel thời báo) – Kênh thông tin và tin tức về Light Novel. Nơi cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất những thông tin liên quan đến các bộ Light Novel.