Jinx

Jinx

Jinx là một manhwa đang được viết và minh họa bởi Mingwa . Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2022 , nó đã được xuất bản bởi Lezhin và cũng cấp phép cho nó bằng tiếng Anh. Mỗi chương mới được xuất bản mười ngày một lần sau chương gần đây nhất.