Blue Lock

Blue Lock

Blue Lock là một bộ shounen manga mang đề tài bóng đá được viết bởi Kaneshiro Muneyuki và minh họa bởi Nomura Yūsuke. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, bộ truyện được đăng định kì trên Tuần san Shounen Magazine của nhà xuất bản Kodansha.