My Hero Academia

My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

My Hero Academia (Boku no Hero Academia) là một bộ manga siêu anh hùng Nhật Bản được viết và minh họa bởi Horikoshi Kōhei. Nó được đăng lên Weekly Shōnen Jump từ tháng 7 năm 2014, và đã có 32 cuốn Tankōbon được xuất bản.