TẠP CHÍ OTAKU

Tạp Chí Otaku (Otaku Thời Báo) – Chuyên trang tạp chí tin tức về Otaku, cập nhập thông tin và bảng xếp hạng uy tín từ cộng đồng Otaku Việt Nam và Quốc Tế