TỪ ĐIỂN OTAKU

Từ điển Otaku (Otaku Dictionary) – Nơi cập nhật những khái niệm, ý nghĩa của các từ ngữ thông dụng thường được sử dụng trong thế giới Otaku.