Bình chọn Anime mùa hè 2019 (Summer 2019 Anime)

396
Chia sẻ
1.6k
Lượt xem

Mỗi người được bình chọn 1 lần tối đa cho 10 bộ Anime. Thời gian bình chọn diễn ra đến hết mùa hè 2019.

OK, Click vào nút [tiếp tục bình chọn] ngay phía dưới để bắt đầu nào!

Loading...
Source: cotvn

Có thể bạn quan tâm?