QUẢNG CÁO TẠI OTAKUGO

Vì lý do duy trì hoạt động của website. Chúng tôi có kết hợp với một số nhà tài trợ quảng cáo để lấy kinh phí duy trì. Một số nhà tài trợ điển hình.

Nếu các bạn muốn tham gia quảng cáo để ủng hộ OtakuGO vui lòng liên hệ Email: [email protected]

Các hình thức quảng cáo chính:

  • Quảng cáo banner
  • Quảng cáo textlink
  • Đăng bài viết PR