Thẻ: Anime Gintama

6 Anime tương tự Gintama

6 Anime tương tự Gintama

Đất nước của những Samurai. Có một thời đất nước chúng tôi được gọi như vậy. 20 năm trước…Những kẻ ...