Thẻ: Bokurano

6 Anime tương tự Sonny Boy

6 Anime tương tự Sonny Boy

Phòng học trống trải, những ngày tháng buồn tẻ. Đáng lý ra là một kỳ nghỉ hè bình thường như ...