Thẻ: Ghost Hunt

6 Anime tương tự Another

6 Anime tương tự Another

Another kể về câu chuyện 26 năm trước, ở một phòng học năm ba của một trường trung học, có ...