Thẻ: Hellsing: Ultimate

6 Anime tương tự Mars Red

6 Anime tương tự Mars Red

Nội dung của MARS RED diễn ra vào năm 1923. Bấy giờ, số lượng ma cà rồng (vampire) đã tồn ...