Thẻ: Hinamatsuri

6 Anime tương tự Hinamatsuri

6 Anime tương tự Hinamatsuri

Hinamatsuri Một đêm, một vật lạ xuất hiện trên đầu Nitta, một thành viên của yakuza. Bên trong hộp là ...