Thẻ: Mashin Eiyūden Wataru Shichi Tamashii no Ryūjinmaru