Thẻ: One Piece Manga

One Piece Chapter 1074: Mark III

One Piece Chapter 1074: Mark III

Chap cuối cùng nói về việc Stussy thể hiện một số động tác hành động thú vị. Đã nhiều lần ...