Thẻ: Sci-fi Anime

6 Anime tương tự Sakugan

6 Anime tương tự Sakugan

Trong tương lai xa, loài người bị đẩy vào thế giới sâu thẳm dưới lòng đất gọi là Labyrinth và ...

6 Anime tương tự Sonny Boy

6 Anime tương tự Sonny Boy

Phòng học trống trải, những ngày tháng buồn tẻ. Đáng lý ra là một kỳ nghỉ hè bình thường như ...

6 Anime tương tự LISTENERS

6 Anime tương tự LISTENERS

"Bản giao hưởng tuổi vị thành niên" được đặt trong thế giới, nơi mà "âm nhạc" không hề tồn tại. ...

Page 1 of 3 1 2 3