Thẻ: When They Cry

6 Anime tương tự Island

6 Anime tương tự Island

Island Urashima, một hòn đảo cách xa đất liền. Những con người trên đảo có một cuộc sống rất vô ...

6 Anime tương tự Another

6 Anime tương tự Another

Another kể về câu chuyện 26 năm trước, ở một phòng học năm ba của một trường trung học, có ...