Thẻ: Mystery Anime

6 Anime tương tự Gleipnir

6 Anime tương tự Gleipnir

Gleipnir Gleipnir chuyển thể từ manga kinh dị cùng tên của tác giả Sun Takeda. Đây là câu chuyện về ...

Top 10 Mystery Anime

Top 10 Mystery Anime

Everyone loves exploring a good exciting mystery, mainly mystery anime! There’s pure excitement exploring a mystery story, discovering secrets and ...